Aktivnosti

15.11.2016

U  okviru  publikacije  BROJANJE  SAOBRAĆAJA  NA  POSTOJEĆOJ  PRIMARNOJ  GRADSKOJ  I
REGIONALNOJ  MREŽI  SAOBRAĆAJNICA  U  NADLEŽNOSTI  DIREKCIJE  ZA  PUTEVE  KANTONA
SARAJEVO  U  2015.  GODINI  po  drugi  put  su  prezentovani  relevantni  podaci  nastali  kao  izraz  prethodnih
aktivnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na ulaganje u automatski sistem brojanja saobraćaja na mreži
saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.
 


22.07.2016

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 25. JULA 2016.godine s početkom u 14:00 sati direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Nermin Drnda potpisati Amandman broj 1. Projektnog ugovora sa šefom Ureda  EBRD-a u Sarajevu Ianom Brownom.


30.06.2016