Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, PDF icon 06/06, PDF icon 44/07)
Zakon o prostornom uređenju (Službeni novine KS, PDF icon 7/05)
Zakon o komunalnim djelatnostima (Službeni novine KS, PDF icon 31/04, PDF icon 21/05)
Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službeni novine KS, PDF icon 20/04)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, Microsoft Office document icon 48/10)
Zakon o cestama F BiH (Službene novine FBiH, PDF icon 12/10)
Ispravka zakona o cestama F BiH (Službene novine FBiH, PDF icon 16/10)
Uredba
Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz ceste i autoceste (Službene novine FBiH, PDF icon 81/10)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama (Službene novine FBiH, PDF icon 04/05)
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama (Službene novine FBiH, PDF icon 59/06)
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (Službeni glasnik BiH, PDF icon 17/07)
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima (Službeni glasnik BiH, PDF icon 13/07)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima (Službeni glasnik BiH, PDF icon 13/07)
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo (Službeni novine KS, PDF icon 17/05)
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo (Službeni novine KS, PDF icon 17/05)
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo (Službeni novine KS, PDF icon 6/98)
Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u F BiH (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH (Službene novine FBiH, PDF icon 80/10)
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta (Službene novine FBiH, PDF icon 75/10)
Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno registriranih voznih redova (Službene novine FBiH, PDF icon 87/10)
Pravilnik o održavanju javnih cesta (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste (Službene novine FBiH, PDF icon 81/10)
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza (Službene novine FBiH, PDF icon 75/10)
Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta (Službene novine FBiH, PDF icon 69/10)
Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste (Službene novine FBiH, PDF icon 52/02)