Realizovani projekti

Rekonstrukcija ulice Halilovići

Period:
06.08.2015

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u 2015. godini planirala je i rekonstrukciju ulice Halilovići na području Općine Novi Grad Sarajevo na dionicama: - od raskrsnice sa ulicom Džemala Bijedića do iza ulaza u Carinu - od Carine do centra za rekreaciju. Radove definisane u ugovoru finansirat će zajednički Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo. Iznos ugovorenih radova je cca 250.000,00 KM sa PDV-om. Nadzor nad izvođenjem predmetnih radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a izvođač radova je KJKP RAD d.o.o. Sarajevo. Rok za završetak radova je 30 dana...

PROJEKAT SANACIJE MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE – MOST SKENDERIJA

Period:
01.01.2014 do 31.12.2014

Kao potreba za kolskim prevozom, 1969. godine, izgrađen je i veliki betonski most preko rijeke Miljacke, pored Apolovog ili, kako je u narodu poznatije, Ajfelovog mosta, jer ovaj nije imao kapacitet za saobraćajnicu sa više vidova vozila. To je današnji mosta Skenderija. Most je simbol trajanja i postojanja koji se svojom ljepotom i snagom suprotstavlja svemu što je prolazno. Most je i simbol velikih i dobrih dijela koja ostaju vječna, ne stare i ne mijenjaju se. Ona ne dijele sudbinu prolaznih stvari ovoga svijeta. Ona dokazuju da čovjek nije uzalud živio i postojao.
2014. godine...

Rekonstrukcija Jošaničke ulice

Period:
26.06.2015

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo realizuje projekat rekonstrukcije Jošaničke ulice u Vogošći, dionica od raskrsnice sa Omladinskom ulicom do raskrsnice sa magistralnim putem M 18, u dužini od 235 m. Izvođač radova je firma AME d.o.o. Breza.

Rekonstrukcija dijela puta Hadžići – Mokrine, Općina Hadžići

Period:
26.06.2015

Projekat obuhvata rekonstrukciju dijela puta Hadžići – Mokrine, tačnije, dionicu od Doma zdravlja u Hadžićima do drugog ulaza u Remontni zavod Hadžići, u dužini od 870 m. . Izvođač radova je firma BUCOMERC d.o.o. Kiseljak.

Sanacija regionalnog puta R 907 Gornja Grkarica – Dejčići – Pendičići

Period:
26.06.2015

Realizacija projekta sanacije regionalnog puta Gornja Grkarica – Dejčići – Pendičići odvija se u skladu sa PMMR ugovorom za upravljanje i održavanje cesta zasnovano na učinku i rezultatu na području Općine Trnovo (za period 2013-2017 g.), a obuhvata sanaciju makadamskog dijela puta, odvojak za selo Gaj u dužini od 611 m. Ugovorena vrijednost radova iznosi cca 270.000,00 KM. Izvođač radova je Grakop d.o.o. Kiseljak.

Rekonstrukcija regionalnog puta R 445 Semizovac – Ilijaš – Visoko (dionica: od prvog pružnog prelaza do mosta na rijeci Bosni)

Period:
26.06.2015

Projekat obuhvata kompletnu rekonstrukciju dijela R 445, dionica: od prvog pružnog prelaza u Ilijašu do mosta preko rijeke Bosne u dužini od cca 700 m. Putem javnog poziva izabran je izvođač radova firma ORMAN d.o.o. Kiseljak. Ugovor je potpisan i radovi su u toku. Rok završetka radova je 45 dana.

Rekonstrukcija regionalnog puta R 445 Semizovac – Ilijaš – Visoko (dionica: između dva pružna prelaza)

Period:
26.06.2015

Projekat je završen u prvoj sedmici mjeseca juna, a obuhvatio je kompletnu rekonstrukciju dijela R 445, dionica: između dva pružna prelaza u dužini od cca 200 m. Izvođač radova bila je firma CITARPRODUKT d.o.o. Ilijaš. Vrijednost izvedenih radova iznosila je cca 240.000,00 KM.

Rekonstrukcija regionalnog puta R 446 Dariva – Hreša

Period:
24.06.2015 do 24.06.2016

Nakon velikog odrona kada je kliznula velika količina stijenskih blokova u potpunosti je presječena saobraćajnica u dolini rijeke Mošćanice u dužini cca 100m. Postojao je veliki rizik da se uklone stijenski blokovi, koji su pali na samu saobraćajnicu, jer su oni na određen način predstavljali kontra teret, koji je stabilizirao nožicu odrona, stoga je rješenje nađeno u izmiještanju trase. Iz navedenih razloga izgrađena su dva mosta i trasa je privremeno izmještena na lijevu obalu. Zbog loših elemenata izmještene trase i dotrajalih konstrukcija mostova, odlučeno je da se trasa uspostavi na...

Sanacija i popločavanje ulice Strošići

Period:
09.09.2015 do 09.10.2015

Projekat obuhvata sanaciju i popločavanje ulice Strošići u dužini od oko 450 metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva faza je glavni pravac ulice Strošići, a druga faza obuhvatit će krakove ulice Strošići. Trenutno se izvode pripremni radovi koji podrazumijevaju uklanjanje kaldrme i postavljanje novih instalacija vodovoda i kanalizacije koje finansiraju Ministarstvo komunalne privrede KS i Općina Stari Grad. Izvođač radova je firma “Mibral” d.o.o. Sarajevo. Odmah po završetku pripremnih radova pristupit će se radovima na sanaciji i popločavanju. Ove radove finansirat će zajedno...

Reljevo most

Period:
22.05.2015

Na mjestu nekadašnjeg dotrajalog drvenog mosta, koji je dugo predstavljao problem za odvijanje saobraćaja, izgrađen je armirano-betonski most širine 5,5 metara s kolovoznom trakom i pješačkom stazom. Obnovljeni most moguće je koristiti i za teretni saobraćaj, što ranije bio slučaj.

Most je naročito bitan za stanovnike naselja Reljevo i Rječica jer omogućava vezu građanima s magistralnim putem M17, a samim tim i bržu vezu sa centrom grada, a u suprotnom smjeru i prema Vogošći.

Realizaciju projekta zajednički su finansirali Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novi...

Stranice