Pretraga

E.g., 20.02.2018
E.g., 20.02.2018
E.g., 20.02.2018
E.g., 20.02.2018
E.g., 20.02.2018
E.g., 20.02.2018
kod se unosi bez (-)
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Firma
Ugovor - Izrada elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
Ugovor - Rekonstrukcija puta R445 dionica Semizovac-Podlugovi sekcija pružni prelaz Donja Vogošća I - Most na rijeci Bosni
Ugovor - Radovi na sanaciji mosta Ćumurija
Ugovor - Kružni tok (Buća potok) na VI transverzali (Rekonstrukcija kolovoza sa primjenom kružnog toka i pratećom komunalnom infrastrukturom)
Ugovor - Rekonstrukcija VN postrojenja kontaktne mreže i izmještanje kablovske infrastrukture u zoni objekta na IX transverzali
Ugovor - Sanacija pothodnika na Mostarskom raskršću kod škole
Ugovor - Publikacija brojanja saobraćaja na postojećoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti DPKS 2014
Ugovor - Projektovanje kontaktne trolejbuske mreže na kružnom toku na spoju "A" i "X" transverzale
Ugovor - Održavanje postavljenih info tabli na području Kantona Sarajevo
Ugovor - Izvedbeni projekat svjetlosne signalizacije biciklističke staze u ulici BMS na dionici od VI do XI transverzale
Ugovor - Izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R445 u mjestu Podlugovi dionica između dva pružna prelaza
Ugovor - Izvedbeni projekat rekonstrukcije kontaktne trolejbuske mreže na kružnom toku na spoju A i X transverzale
Ugovor - Izrada info tački i izrada i postavljanje info tabli na području KS
Ugovor - Inžinjersko-geološka i geomehanička istraživanja tla sa izradom elaborata na "A" transverzali
Ugovor - Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na XII transverzali i Juznoj longitudinali
Invitation for Tenders
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00