Postavljanja panoa, znakova, informacija, građevinskih objekata i instalacija u putnom i zaštitnom pojasu

Stručni savjetnik za poslove postavljanja panoa, znakova, informacija, građevinskih objekata i instalacija u putnom i zaštitnom pojasu
Emela Agić, dipl. ing. građ. e-mail: emela.agic@dp.ks.gov.ba