Planirani projekti

Južna longitudinala - dionica od ulice Derviša Numića do ulice Azize Šaćirbegović

Period:
26.06.2015

Cilj izgradnje Južne longitudinale je da se izvrši kompletiranje punog profila ove gradske saobraćajnice, kako bi se eliminisala uska grla i kako bi se poboljšala veza istočnog i zapadnog dijela Kantona i Grada Sarajeva. Prva dionica Južne longitudinale od ulice Derviša Numića do ulice Azize Šaćirbegović urađena je po postojećoj saobraćajnici, odnosno zadržana je desna ivica postojećeg kolovoza ulice Zvornička, koja je korištena kao osnovna linija vodilja uz nužnu popravku geometrije projektovane saobraćajnice. Procedura izbora izvođača radova je u toku. Sredstva za realizaciju ove dionice...